Không gian sang trọng

Không gian sang trọng

Sự kiện ấn tượng trong không gian sang trọng và đẳng cấp của Sapphire Center

SAPPHIRE CENTER SAPPHIRE LUXURY (1.500m²)

SAPPHIRE CENTER PHÒNG SAPPHIRE III

SAPPHIRE CENTER PHÒNG SAPPHIRE II

SAPPHIRE CENTER PHÒNG SAPPHIRE I